INEOS GrenadierFL5Alfa samicas Dominikou
Úvod / Eventy / Kurzy / Intenzívny kurz bezpečnej jazdy

Intenzívny kurz bezpečnej jazdy

Opäť možnosť stať sa lepším vodičom. Opäť možnosť si to užiť s priateľmi, či spoznať nových ľudí. Opäť možnosť nezostať pasívnym.
Rady, návody, praktické cvičenia. Nič si neosvojíte tak jednoznačne ako zažitú skutočnosť. Príďte prispieť k bezpečnosti Vašej, Vašich blízkych a bezpečnosti na cestách. Oddýchnite si aktívne a spojte príjemné s užitočným!

Termín: 07.06.2015  Čas: 9:00 - 16:00 hod.,  Miesto: Centrum bezpečnej jazdy Slovakia Ring, Orechová Potôň (mapa), 

Cena: 150€/osoba

Program:
7:45 - 8:00 Stretnutie účastníkov na parkovisku Kaufland Slovnaftská ulica. Do 9:00 Príchod do CBJ

9:00 – 17:00 Uvítanie – predstavenie programu, techniky jazdy a bezpečnostných pokynov. Slalom – zahriatie pneumatík, prevádzkových kvapalín a telesných tekutín. Jazda v kruhu – zvládanie nedotáčavých a pretáčavých šmykov. Brzdenie na rôznych povrchoch – pochopenie skutočného účinku bŕzd na Vašom aute povýšené na akrobatické cvičenie. Netušíte, čo všetko Vy a Vaše auto zvládnete

Obed - vo vlastnej réžii v reštauračnom zariadení strediska

Brzdenie a prejazdv zákrut – správny nájazd, správne brzdenie, správne korekcie volantom. Naučíme Vás jazdiť v zime s väčším prehľadom a istotou.Hydraulická dynamická platńa – simulácie krízovej situácie pri strate adhézie na zadnej náprave

Záver - odovzdávanie certifikátov po úspešnom absolvovaní kurzu

Objednávky a platobné podmienky 
Zašlite mail na peter@roadlife.sk s uvedením počtu a mien účastníkov. Uhraďte potrebnú sumu na č.u. 1263536004/1111 UniCredit Bank. Zoznam účastníkov sa uzavrie 04.06.2015 o 12:00. 

Teší sa na vás RL Team, radostné výcvikové stredisko a primerane asertívni inštruktori.Upozornenie   
RoadLife, Driving Academy ani samotný inštruktor nie sú zodpovední za prípadné škody na vozidle alebo zdraví posádky. Každý vodič je zodpovedný za stav svojho vozidla a pokiaľ nebude na základe posúdenia inštruktora vyhovujúci, nebude mu umožnená účasť na tréningu. Všetci vodiči sa zaväzujú dodržiavať pokyny inštruktora a maximálne povolené rýchlosti. V prípade nerešpektovania príkazov, nedodržiavania rýchlostí a neohľaduplnosti k ostatným bude vodič vylúčený z tréningu bez nároku na vrátenie poplatku. Jedná sa o tréning, nie preteky!