INEOS GrenadierFL5Alfa samicas Dominikou
Úvod / Eventy / Kurzy / Tréning športovej jazdy pre jednotlivcov

Tréning športovej jazdy pre jednotlivcov

Tréning športovej jazdy je podstatne zložitejším a tvrdším cvičením pre Vás aj Vaše auto. Je to však možnosť ako v rámci maximálnej možnej bezpečnosti a minimálneho rizika získať ďalšie skúsenosti a poznatky. Naučiť sa ovládať auto na jeho skutočných limitoch a vedieť ich rozpoznať. Reálne precítiť správanie sa auta na nesimulovaných povrchoch. Po tomto tréningu budete opäť rýchlejší a zároveň lepší vodiči. Rýchleší na pretekoch, lepší v každodennej premávke. 

Je to ďalší spôsob eliminácie nehodovosti a škôd aj v radoch vašich zamestnancov. Väčšina krízových situácii sa dá zmierniť alebo úplne zachrániť pokiaľ má vodič vedomosť o princípoch fyziky, prenose váhy, funkcionalite automobilu a hlavne zažitú prax. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku platí aj v bežnej premávke.

Termín: 19.5.2013, Čas: 9:00 - 17:00 hod., Miesto: Driving Camp Pachfurth (mapa), Počet účastníkov v skupine: 8-10 áut, Cena kurzu: 220 EUR s DPH (maximálne 10 vozidiel)

Program:
7:45 - 8:00
Stretnutie účastníkov na bývalom hraničnom prechode Berg (slovensko-rakúska hranica v Bratislave), parkovisko naľavo na rakúskej strane 9:00Príchod do Driving Camp-u9:00 – 17:00Uvítanie. Krátke predstavenie programu a bezpečnostných pokynov. Teória športovej jazdy – ovládanie auta vo vysokých rýchlostiach

Tréning
Správne brzdenie a náhla zmena jazdných pruhov, Brzdenie v zákrute, Tréning prejazdu zákrutou v ideálnej a rýchlej stope, Drifting
Obed
Vo vlastnej réžii a podľa vlastnej objednávky v reštauračnom zariadení strediska. 1h prestávka v strede tréningu
Záver
vyhodnotenie tréninguObjednávky a platobné podmienky
Objednávky zasielajte e-mailom na adresu sportovajazda@roadlife.sk s uvedením fakturačných údajov (FO - celé meno, adresa a RČ, PO - obchodné meno, fakturačná adresa, IČO a IČ DPH) a typu vozidla/-diel. 

Platby poukazujte vkladom alebo prevodom 

Bankové spojenie
Číslo účtu 2611270084/1100 Tatra banka. Do poznámky vpíšte meno účastníka a RLDC190513. Akékoľvek otázky smerujte na uvedený kontaktný mail alebo telefónne číslo.

Kontakt: sportovajazda@roadlife.sk alebo +421 915 246 789

S nastavenou kamerou sa na Vás teší RL Team, radostné výcvikové stredisko a primerane asertívny inštruktor. 


Upozornenie   Na okruhových moduloch odporúčame použitie ochrannej prilby pre vodiča aj spolujazdca. RoadLife, DC Pachfurth ani samotný inštruktor nie sú zodpovední za prípadné škody na vozidle alebo zdraví posádky. Každý vodič je zodpovedný za stav svojho vozidla a pokiaľ nebude na základe posúdenia inštruktora vyhovujúci, nebude mu umožnená účasť na tréningu. Všetci vodiči sa zaväzujú dodržiavať pokyny inštruktora a maximálne povolené rýchlosti. V prípade nerešpektovania príkazov, nedodržiavania rýchlostí a neohľaduplnosti k ostatným bude vodič vylúčený z tréningu bez nároku na vrátenie poplatku. Jedná sa o tréning, nie preteky!