INEOS GrenadierFL5Alfa samicas Dominikou
Úvod / Novinky / Aktuality / Nissan Robocop Ultralight

Nissan Robocop Ultralight

Spoločnosť Nissan oznámila, že chce v budúcnosti viac využívať pokročilú vysokopevnostnú oceľ (AHSS). Vyrábať z nej chce až 25% častí pre svoje nové modely (merané podľa hmotnosti). Vo veľkom začne pokročilú vysokopevnostnú oceľ využívať v roku 2017 v rámci jednej zo svojich iniciatív, ktorých cieľom je znížiť celkovú hmotnosť vozidiel.

Kliknutím na tento odkaz prejdete na video: http://www.newsroom.nissan-europe.com/EU/en-gb/Media/Media.aspx?mediaid=102459

Spoločnosť Nissan vyvinula *1 ultravysokopevnostnú oceľ s pevnosťou v ťahu 1,2 GPa a vysokou tvárnosťou a prvýkrát ju použila pri výrobe nového modelu Infiniti Q50, ktorý sa v Severnej Amerike začne predávať už v roku 2013. Kým tento vyspelý materiál nebol k dispozícii, výroba zložito tvarovaných súčiastok z vysokopevnostnej ocele bola značne komplikovaná. Spoločnosť Nissan je zatiaľ jediným výrobcom automobilov *2, ktorý ultravysokopevnostnú oceľ s pevnosťou v ťahu 1,2 GPa a vysokou tvárnosťou používa.

Až spoločnosť Nissan začne skutočne aktívne využívať ultravysokopevnostnú oceľ, ktorá je jedným z niekoľkých typov pokročilej vysokopevnostnej ocele, podiel súčastí z z tohto materiálu na celkovej hmotnosti vozidla stúpne celkovo na 25%. K tomu by malo dôjsť v roku 2017. Vďaka zmene materiálov a súvisiacim úpravám konštrukcie by sa tak mala o 15% znížiť celková hmotnosť vozidiel Nissan.

Oceľ tohto typu spoločnosť Nissan vyvinula spolu so svojimi partnermi. Ponúka lepšiu ťažnosť, silu a tvárnosť ako iné typy ocele, a preto z nej možno vyrábať ľahšie oceľové plechy. Môžu sa z nej teda vyrábať aj súčasti zložitých tvarov, ktoré možno zo starších typov vysokopevnostných ocelí zhotoviť len ťažko. K dispozícii sú aj vysoko presné formy a vhodné postupy pre zváranie materiálov počas výrobného procesu, čím je možné vyrábať mnoho typov súčiastok.


Vďaka používanie tejto ocele bude na výrobu jedného automobilu treba menej materiálu ako doteraz. Zmena materiálu navyše nebude vyžadovať veľké zmeny vo výrobných závodoch - po menších úpravách bude naďalej možné používať existujúce výrobné linky. V konečnom dôsledku sa teda znížia celkové náklady na výrobu jedného auta.

Vo svojom strednodobom ekologickom pláne Nissan Green Program 2016 si spoločnosť Nissan stanovila, že do konca fiškálneho roka 2016 zníži priemernú spotrebu všetkých vozidiel Nissan o 35% oproti spotrebe v roku 2005. Širšie využívanie pokročilých vysokopevnostných ocelí, okrem iného ultravysokopevnostní ocele s pevnosťou v ťahu 1,2 GPa, pomôže podstatne znížiť hmotnosť vozidiel, a teda aj ich spotrebu


Zdroj: NIssan