INEOS GrenadierFL5Alfa samicas Dominikou
Úvod / To je tajné! / Púšťači

Púšťači

Nemám nič proti prejavom slušnosti, zhovievavosti a spolupatričnosti na cestách. Proti relevantným prejavom, ktorých fyzická realizácia nijak neobmedzí, nebodaj neohrozí ostatných účastníkov premávky. 


Pokiaľ vodič nákladného auta pomaly stúpajúceho horským priesmykom uhne na najbližšom odpočívadle, aby sa  za ním netvorila kolóna, poďakujme 4 smerovkami a všetci spokojne pokračujeme, tempom prirodzeným pre naše druhy automobilov. Premávka sa stala plynulejšou a bezpečnejšou a vodič nákladiaku zaslúži palec hore.


Pokiaľ niekto vychádza z parkovacieho miesta a dá sa mu iba tak, že zasahuje do trajektórie ostatných áut pohybujúcich sa okolo, je pekné zastaviť, bliknúť mu a nechať tých pár sekúnd na vycúvanie. Nálada na oboch stranách je dobrá, vznikne voľné parkovacie miesto a premávka je bezpečnejšia. Opäť palec hore!


Je výborné a svedčí o intelekte národa, pokiaľ sa vodiči na dvojprúdovej ceste v dopravnej zápche, držia na okraji vozoky, tak, aby stred zostal prejazdný pre záchranné zložky, prípadne motorkárov. Je to múdre, zodpovedné a premávka sa stáva lepšou a bezpečnejšou. Všetkým palec hore!


A dokonca je skvelé, pokiaľ v pomaly sa tiahnucej kolóne, napríklad v rannej dopravnej zápche, vodiči nechávajú voľné priechody pre chodcov, aby tí, mohli nerušene prejsť a nemuseli sa predierať pomedzi autá a riskovať, že ich penetruje nejaký motorkár, či vášnivý cyklista. 


Všetko toto je prospešné a bola by radosť jazdiť, pokiaľ by sa všetci chovali ako prajní ľudia, ktorí chcú plynulosť, bezpečnosť a všeobecné blaho. Lenže takto to nefunguje a v rámci toho nášho človečieho mraveniska sa nájde mnoho hlupákov, iniciatívnych blbcov, egoistických čurákov a inej parazitickej hávede, ktorá na cestách nemá čo hľadať. Na druhú stranu, nie len premávka trpí výskytom takto nastavených ľudí.


Púšťači sú jednotlivci (našťastie zatiaľ neprišli na to, že by sa mohli združovať v skupinách), ktorí bez rozmyslu, bez konštruktívneho myslenia zabrzdia pred prechodom pre chodcov (a nie len tam), len aby dali prednosť a prejavili pseudosúcit s pešo sa približujúcim človekom, ktorý má (zrejme) tak prieraznú kinetiku, že by určite nevedel zastaviť, pozrieť sa doľava i doprava, ako nás to učili a počkať pokým autá prejdú. 

“pán Košťál dá znamení a ty púšťaj!”


  • púšťač tvrdo zabrzdí na ceste kde pred ním nie sú žiadne prekážky, ale za ním sa môžu približovať autá, ktoré musia riešiť situáciu prečo niekto stojí na prázdnej ceste - vytvára sa konflikt a zvyšuje riziko. 


  • o poznanie horšie je, pokiaľ cvičenie tvrdé brzdy aplikujú na rýchlej dvojprúdovej ceste, kde brzdia v pravom pruhu, autá približujúce sa zozadu sa pochopiteľne presunú doľava, nevediac, že púšťač si práve plní srdce láskou k blížnemu a počas toho ako riešia obchádzanie prekážky, nemusia vyhodnotiť, že niekto nezmyselne púšťa chodca, s ktorým sa oni stretnú v ľavej polovici vozovky. Času na brzdenie nezostalo a máme tragický konflikt, kde kombinácia 2 tony železa a mäkký, špongiovitý chodec väčšinou nekončia spravodlivo.


  • púštač favorizuje chodcov, ktorí ešte nevstúpili na prechod, pred vlastnou riťou, ktorá riskuje stredovek od blížiaceho sa domiešavača s 20 tonami vibrovaného betónu


  • púšťač brzdí aj v prípade silnej dopravnej špičky na rýchlych dvojprúdových tepnách vo veľkých mestách. Púšťač v týchto okamihoch nedokáže domyslieť silu obmedzenia dynamicky sa pohybujúcej premávky a kvôli chodcovi, ktorého ani nepozná, obmedzí tempo a ohrozí plechy za ním jazdiacich áut, ktorých vodiči nečakajú nezmyselné brzdenie v rýchlo sa pohybujúcej kolóne


  • pokiaľ sú 3 prechody pre chodcov za sebou, púšťač zastaví na každom jednom z nich, dokonca i v prípade, že sa na poslednom nenachádza žiaden čakajúci chodec, ale 10 metrov odtiaľ sa nejaký človekj približuje. Púšťač je jasnovidec a vie, že chodec potrebuje prejsť na druhú stranu ulice. Býva sklamaný, keď približujúca sa osoba ohrdne možnosťou prejsť a zahne vedľa k mäsiarovi.


  • superpúšťač je debil, ktorý bez akéhokoľvek varovania zabrzdí takmer kdekoľvek, kde sa na chodníku, či krajnici vyskytuje osoba, ktorá ani nejaví známky snahy dostať sa na druhú stranu - hoci v tomto kontexte, samovrah hádžuci sa pod auto sa zrejme nesnaží upozorniť žiadneho vodiča, že mu chce skurviť život (v tomto jedinom prípade superpúšťačov ospravedlňujem a obdivujem ich predvídavosť)


Pusti si koho chceš a kde len chceš, ALE neobmedzuj a neohrozuj ostatných, prípadne priamo samotných chodcov ktorých púšťaš. Uvedom si, že tak ako ty vidíš, ostatní za tebou vidieť nemusia a počas riešenia obchádzania prekážky, teba,  si nestihnú uvedomiť, že na širokej, rýchlej ceste stojíš iba preto, aby si si pohladil vlastné sebectvo. Nebuď lalok a premýšľaj, čo je dobré preto, aby sme mohli jazdiť plynulejšie a bezpečnejšie.


A pre prípad, že by nestačil sedliacky rozum, pripájam aj riadne znenie vyhlášky, teda zákonnej normy toho, akoby by sa chodci samotní mali … púšťať!


§42, odsek 5

Chodec smie prechádzať vozovku len kolmo na smer cestnej premávky, a to urýchlene. Chodec je povinný vopred sa presvedčiť, či možno bezpečne prejsť, najmä s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúceho vozidla alebo prekážku, ktorá mu bráni v rozhľade.Autor: RoLand